Příspěvky na rok 2015

05.01.2015 23:03

Do 15. ledna 2015 je třeba uhradit příspěvky za rok 2015. Částka je 500,- Kč na člena. 350,- Kč jsou členské příspěvky v Sokole Vinoř, 150,- Kč je určeno na drobné náklady spojené s tréninky - pásky na lepení čar, erární balony, když si někdo zapomene vlastní atd. 

Platbu prosím provádějte převodem na účet č. 670100-2209144469/6210 vedený u mBank. Jako zprávu pro příjemce uveďte jméno a příjmení svěřence.

Pokud má někdo problém s úradou převodem, výjimečně je po domluvě možná platba v hotovosti na tréninku. 

 

Noví členové, kteří se přihlásili v roce 2014, vyplní na tréninku registrační lístek.

 

Případné dotazy na 602937919.