Příspěvky 2014

17.02.2014 10:57

Do 10. března 2014 je třeba uhradit příspěvky za rok 2013. Částka je 400,- Kč na člena. 350,- Kč jsou členské příspěvky v Sokole Vinoř, 50,- Kč je určeno na drobné náklady spojené s tréninky - pásky na lepení čar, erární balony, když si někdo zapomene vlastní atd. 

Platbu prosím provádějte převodem na účet č. 670100-2209144469/6210 vedený u mBank. Jako zprávu pro příjemce uveďte jméno a příjmení svěřence.

Pokud má někdo problém s úradou převodem, po domluvě je možná platba v hotovosti na tréninku.