Příspěvky 2013

25.03.2013 22:01

 

Do konce března 2013 je třeba uhradit členské příspěvky za rok 2013. Částka je 350,- Kč na člena. Platbu prosím provádějte převodem na účet č. 670100-2209144469/6210 vedený u mBank. 

 

Pokud má někdo problém s úradou převodem, po domluvě je možná platba v hotovosti na tréninku.